Wij zijn op de hoogte van ontwikkelingen
die voor u als ondernemer belangrijk zijn.

6 veelgestelde vragen over het betaald ouderschapsverlof

18 oktober, 2021 – Christiaan Rooseboom

Vanaf augustus 2022 hebben werknemers recht op twee maanden betaald ouderschapsverlof. Dat is geregeld in de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Hoe zit het nu? 

Werknemers met kinderen jonger dan 8 jaar hebben recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit geldt zowel voor vaders als moeders. Ze mogen 26 keer het aantal uren vrij nemen dat ze per week werken. In de praktijk komt dat doorgaans neer op een half jaar verlof, maar een werknemer mag het verlof ook gespreid opnemen. Tijdens het verlof heeft de werknemer geen recht op salaris. 

Wat verandert er? 

Straks hebben werknemers over een deel van het ouderschapsverlof recht op een uitkering. Het gaat om een periode van 9 keer het aantal uren dat ze per week werken, in de praktijk dus 2 maanden. De rest van het ouderschapsverlof blijft onbetaald. Het betaalde deel van het ouderschapsverlof moet opgenomen worden voordat het kind één jaar is geworden. De hoogte van de uitkering bedraagt 50% van het loon. Mogelijk wordt dat nog verhoogd naar 70%. De Eerste Kamer heeft het kabinet daartoe opgeroepen in een motie. 

Hoe zit het bij adoptie? 

Dan gelden dezelfde regels. Het betaalde ouderschapsverlof moet opgenomen worden binnen het eerste jaar na de adoptie. 

Wie gaat dat betalen? 

Het UWV. U bent zelf dus niet verantwoordelijk voor de loondoorbetaling. Wel moet u als werkgever de uitkering voor uw werknemer(s) aanvragen. De precieze details van de aanvraagprocedure zijn op dit moment nog niet bekend. 

Mag u ouderschapsverlof weigeren?

Nee, in principe niet. Zelfs niet als een werknemer niet of lastig vervangbaar is. U kunt bij zulke zwaarwegende omstandigheden wel gewenste invulling van het verlof wijzigen. Dat mag er echter niet toe leiden dat een werknemer het verlof niet in het eerste jaar na de geboorte kan opnemen. 

Wat betekent dit voor u als werkgever? 

Waarschijnlijk zullen meer werknemers gebruik maken van het ouderschapsverlof. Dat betekent voor u dus iets meer regelwerk. Ook moet u natuurlijk zelf zorgen voor vervanging van medewerkers die met verlof gaan. 

Wilt u weten wanneer er sprake is van zwaarwegende omstandigheden? Of heeft u andere juridische vragen over het ouderschapsverlof? Onze ervaren bedrijfsjuristen zijn u graag van dienst. 


Terug naar overzicht