Wie zijn wij eigenlijk?

Bij Van Braak Bedrijfsjuristen werken een aantal betrokken juristen, allen met de nodige werkervaring.

Ongewoon betrokken.

U zult profiteren van onze jarenlange ervaring met het geven van allerlei (juridische) adviezen, het opstellen van contracten, begeleiden van overnames, procederen, het volgen en geven van cursussen. We horen graag waar we u mee van dienst kunnen zijn. 
 

Ongewoon veelzijdig.

Niet werken vanuit één discipline, maar het totaaloverzicht voor u als ondernemer. Het een versterkt het ander. We werken samen met een team van specialisten als acccountants,  fiscalisten, notarissen en advocaten.
 

Ongewoon ondernemend.

Inzicht in juridische zaken is niet te krijgen door een paar jaar jurist te zijn.  We weten wat het is om ondernemer te zijn. En ook dat schijnbaar kleine details de doorslag kunnen geven. Daarom zijn we  scherp. Scherp op wat u zegt en op wat we u adviseren. Onze adviezen en onze aanpak zijn ongewoon.

Ongewoon ervaren.

Toen hij nog advocaat was, is Marius Rebel bij honderden geschillen betrokken geweest. Veruit de meeste geschillen zijn in der minne opgelost. Toch was geregeld een procedure nodig. Hieronder staan links naar gepubliceerde rechtspraak waarbij Marius Rebel betrokken was:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2012:BW9243
Hoge Raad oordeelt positief over een door Mr. Rebel uitgebrachte opt-outverklaring namens duizenden effectenleasegedupeerden. In lagere rechtspraak komt ditzelfde onderwerp in tientallen vonnissen terug.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2016:9552
Gerechtshof. Geslaagd verweer tegen bestuurdersaansprakelijkheid.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2015:3052
Verzochte aanvulling van een vonnis wordt toegewezen.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2013:6406
Over de aansprakelijkheid van een toeleverancier uit Tsjechië die onterecht een importovereenkomst had beëindigd.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2016:3801
Bouwzaak, scheurvorming in betonnen vloer bedrijfshal. Aannemer is aansprakelijk gesteld.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2013:6001
Internationaal bevoegdheidsincident. Tegenstijdige algemene voorwaarden.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMID:2011:BP3939
Aansprakelijkheid van organisator van fair voor gestolen voorraad goederen wegens onvoldoende bewaking.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLEE:2005:AT3278
Aansprakelijkheid huurder voor huurtermijnen gedurende tijd dat vrachtwagen gestolen was.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2016:2317
Gerechtshof. Bouwzaak. Vergoeding van bouwtermijnen.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2015:6109
Saneerder niet aansprakelijk voor waterschade na gedeeltelijk afzeilen dak.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2015:3809
Verweer tegen opheffing conservatoir beslag.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ4584
Stuk grond dat twee maal was verkocht. Goeder trouw.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2017:59
Aansprakelijkheid accountant wegens schending zorgplicht. Schade van € 167.368,- toegewezen.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2016:3604
Gemeente aansprakelijk voor schade als gevolg van regen- en rioolwater ondergelopen woning.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2015:5182
Geschil over bedrijfsovername. Geschil over bewoording/uitleg contractsbepaling. Vorderingen toegewezen.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBUTR:2009:BH3354
Effectenleasezaak.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBUTR:2008:BF9976
Effectenleasezaak.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBUTR:2009:BH0252
Effectenleasezaak.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBUTR:2005:AT8147
Vonnis in één van de eerste effectenleasezaken

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBUTR:2009:BH0732
Effectenleasezaak.

http://tuchtrecht.overheid.nl/ECLI_NL_TACAKN_2016_66
Accountantskamer, 08-08-2016, nr. 15/2441 Wtra AK
Tuchtzaak tegen accountant

http://tuchtrecht.overheid.nl/YH0190
CBb, 10-07-2012, nr. AWB 11/699
Tuchtzaak tegen accountant