Wij zijn op de hoogte van ontwikkelingen
die voor u als ondernemer belangrijk zijn.

Belemmeringsverbod en ZZP-ers

22 oktober, 2020 – Christiaan Rooseboom

Belemmeringsverbod WAADI ook van toepassing op uitzending van ZZP-er

De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) kent, naast de bekende inlenersbeloning, ook het belemmeringsverbod. Het belemmeringsverbod houdt kortgezegd in dat degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt (uitzend-, detacheringsbureau etc.) geen belemmeringen in de weg mag leggen voor de totstandkoming van een arbeidsverhouding tussen de inlener en de uitzendkracht na afloop van de terbeschikkingstelling.

De wet bepaalt dat elk beding in strijd het belemmeringsverbod nietig is. Een uitzendbureau mag uitsluitend een redelijke vergoeding bij de opdrachtgever bedingen voor gemaakte (werving- en selectiekosten). Het in de praktijk veelvoorkomende relatiebeding dat een uitzendkracht verbiedt om na afloop van zijn contract in dienst te treden bij de inlener, is dus ongeldig. Uit een recente uitspraak van het Hof ’s-Hertogenbosch blijkt dat het belemmeringsverbod niet alleen van toepassing is op werknemers, maar ook op ZZP-ers.

De casus is als volgt een ZZP-er was met een uitzendbureau een overeenkomst van opdracht aangegaan en werd op basis van die overeenkomst uitgeleend aan de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Het uitzendbureau had zowel in het contract met de ZZP-er als in haar contract met ODRA een relatiebeding opgenomen. Nadat de opdracht was beëindigd door het uitzendbureau, wilde de ZZP-er in dienst treden bij ODRA. Het uitzendbureau verbood dat met een beroep op het relatiebeding, waarna de ZZP-er naar de rechter stapte om het relatiebeding aan te vechten. 

De rechtbank in eerste aanleg stelde het uitzendbureau in het gelijk, de ZZP-er ging in beroep. Het Hof oordeelde echter dat het belemmeringsverbod niet alleen van toepassing is op werknemers, maar ook op andere arbeidskrachten die een arbeidsrelatie hebben met een uitzendbureau, zoals ZZP-ers. De relatiebedingen werden door het Hof daarom als ongeldig beschouwd, het beroep van het uitzendbureau op de relatiebeding was dus ook onrechtmatig.

Huurt u arbeidskrachten van een uitzend- of bemiddelingsbureau in die u wilt overnemen, maar laat u zich nu nog tegenhouden door een relatiebeding? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te beoordelen.

U vindt de uitspraak hier.   

 


Terug naar overzicht