Banner Checklist softwarelicentie

Checklist softwarelicentie

Wij leggen u uit waar u op moet letten bij het aangaan van een licentieovereenkomst.

Checklist Softwarelicentie

01 september, 2021 – Christiaan Rooseboom

Checklist Softwarelicentie

Gaat u een softwareovereenkomst aan waarmee u het recht krijgt of geeft om beapaalde software te gebruiken? Dat noemen we een softwarelicentie. Een softwarelicentie is een vorderingsrecht (en dus geen eigendom). Het is belangrijk dat alle rechten en plichten over en weer goed worden vastgelegd. Als u een softwarelicentie wilt aanschaffen of verkopen, let dan in elk geval op de checklist:

Checklist

 1. Is goed omschreven wat er precies onder de softwarelicentie valt? Wat is het object van de softwarelicentie?
 2. Welke rechten krijgt de koper van een softwarelicentie (is de software exclusief voor de licentienemer, krijgt de licentienemer IP-rechten, wat mag de licentienemer met de software doen, wat zijn de restricties)?
 3. Nauw verbonden met het vorige punt: krijgt de koper van de softwarelicentie ook de beschikking over de broncode of de executable code (of wordt de code in escrow gegeven)? Immers:
 4. Wat gebeurt er als de licentiegever failleert? Welke bescherming heeft de licentienemer dan?
 5. Zijn er beperkingen in territorium, tijd, gebruikers, locatie, kwantiteit, kwaliteit?
 6. Is de softwarelicentie overdraagbaar en mag de licentienemer zelf aanpassing aanbrengen in software? Wat mag de verkoper zelf nog doen met de software die in licentie wordt gegeven? Denk aan update’s, gewenste aanpassingen, nieuwe versies.
 7. Wat is in de prijs inbegrepen? Zijn updates en eventuele releases kosteloos? Hoe zit het met ondersteuning? Is er een SLA (Service Level Agreement) en is deze duidelijk en specifiek?
 8. Blijft de licentiegever investeren in de verdere doorontwikkeling van de software, zodat de koper kan profiteren van toekomstige ontwikkelingen?
 9. Vindt er een check van de kwaliteitseisen plaats (auditrechten)?
 10. Mag je de geleverde software eerst nog testen alvorens de definitieve fase in gaat?
 11. Wat moet er gebeuren bij het einde van de softwarelicentie? Wat mag de licentiehouder dan nog wel en wat niet meer? Hoe wordt data overgezet (en welk maatwerk is daar voor nodig)?
 12. Welke garanties geeft de licentiegever?
 13. Hoe is de prijs opgebouwd (fees en royalties)?
 14. Hoe ver gaat de beperking van de aansprakelijkheid van de licentiegever?
 15. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing en wat staat daar in?
 16. Doe de ‘what if’ test: wat gebeurt er als…. bijvoorbeeld: de wederpartij verplichtingen niet nakomt, een andere partij inbreuk pleegt op de software, de licentienemer inkrimpt, enz.
 17. Is de leverancier overigens ook in staat haar financiele verplichtingen na te komen? Het is belangrijk om bijvoorbeeld bij de Kamer van Koophandel de (laatste) jaarcijfers te controleren.

Deze checklist voor een softwarelicentie bevat de belangrijkste punten waar u op moet letten.  Wij kunnen uw softwarecontract, softwarelicentie of SLA opstellen of beoordelen. Neem contact op met onze specialisten voor advies en begeleiding. 


Terug naar overzicht

Heeft u hulp nodig bij het opstellen of beoordelen van een software overeenkomst?

Neem contact op met onze ervaren juristen

Stel een vraag of bel 0318-248305