Wij zijn op de hoogte van ontwikkelingen
die voor u als ondernemer belangrijk zijn.

Checklist verbetertraject

30 september, 2020 – Marius Rebel

Checklist Verbetertraject

Een verbetertraject moet zorgvuldig gebeuren. Als u als werkgever het verbetertraject niet goed aanpakt, kan het juist tegen u worden gebruikt. Deze checklist voor een verbetertraject kan u hierbij helpen.


Vooraf

Voordat begonnen wordt aan het verbetertraject zijn deze twee vragen van belang:

 1. Wat is de functieomschrijving? (Als die er niet is: is er nog een exemplaar van de vacature van destijds?)
 2. Waar moet werknemer aan voldoen?Waarschuwen of verbeteren?

Let op: overtreding van regels, grove fouten e.d. zijn zondermeer reden voor waarschuwing. Dan ligt er mogelijk meer nadruk op waarschuwen dan op verbeteren.

 

Checklist verbeterplan

Een verbetertraject begint met een verbeterplan. Dat plan legt u schriftelijk vast, bespreekt u met uw werknemer en voeren u en uw werknemer samen uit.

Wat legt u in het verbeterplan vast?  Deze checklist kan u helpen bij het het opstellen van een verbeterplan:

 1. Concrete benoeming van het disfunctioneren, onderbouwd met concrete feiten en omstandigheden. Het moeten dus niet gaan om vage of abstracte zaken, maar zo concreet als mogelijk is het probleem (of de problemen) omschrijven.
 2. Als in het verleden ook al klachten waren: leg deze schriftelijk vast als dat nog niet is gebeurd.
 3. Als in het verleden het probleem ook al is besproken, leg dat dan ook nog vast of verwijs naar de eerdere vastlegging hiervan.
 4. Omschrijving duidelijk wat u verwacht van uw werknemer. Welke verbetering van het functioneren wenst u te zien. Wees concreet. Veelal gaat het om meerdere punten die een werkgever concreet gewijzigd wil zien.
 5. Wees  realistisch. Een werknemer die nu een 4 scoort, zal mogelijk niet binnen twee maanden een 10 kunnen scoren.  Een verbeterplan dat de werknemer geen eerlijke kans geeft en erop gericht is hem eruit te werken zal door de rechter worden afgestraft met een hoge vergoeding.
 6. Een verbeterplan moet niet alleen ‘waslijst’ van voorschriften zijn, waaraan de werknemer moet voldoen, maar moet concrete maatregelen ter verbetering van het functioneren bevatten. De rol van de werkgever moet daarin ook naar voren komen als daar aanleiding voor is.
 7. Leg ook vast welke inspanning u als werkgever gaat leveren aan de verbetering van het functioneren (bijv. door scholing, begeleiding, hulp). Dit is een belangrijk onderdeel in het verbeterplan. Sinds 1 juli 2015 is in de wet de verplichting opgenomen dat de werkgever de werknemer scholing moet aanbieden (art. 7:611a BW). Juist in combinatie met disfunctioneren, rust op de werkgever de verplichting om scholing aan te bieden zodat de werknemer zijn functioneren kan verbeteren. (Uiteraard geldt niet voor alle verbeteringen geldt dat daar scholing voor nodig is.)
 8. Leg termijnen vast van tussentijdse evaluaties van het ingezette verbeteringstraject. Leg de evaluaties zelf ook schriftelijk vast. En geef ook aan wat mogelijke consequenties zullen zijn als de werknemer zijn doelen niet haalt.
 9. Laat het opstellen van het verbeterplan niet over aan uw werknemer.
 10. Vraag de werknemer wat hij nodig heeft om de verbetering te kunnen realiseren.


Hoe verder na het verbeterplan?

Als het verbeterplan is opgesteld en met de werknemer besproken, kan het naar aanleiding van de bespreking mogelijk nog wat aangepast worden. Vervolgens stuurt u het naar uw werknemer. Als deze er voor wil tekenen is dat aan te bevelen. Het is niet strikt noodzakelijk dat de werknemer het verbeterplan ondertekent.

Vervolgens moet het verbeterplan worden uitgevoerd. Beide partijen zullen hun afspraken moeten nakomen. De afgesproken evaluaties moeten gaan plaatsvinden. Die moeten ook schriftelijk worden vastgelegd. Ook daar geldt weer dat het belangrijk is de zaken goed (concreet) te benoemen en op te schrijven.


Hulp bij verbetertraject

Hebt u hulp nodig bij een verbetertraject, of wilt u het verbeterplan laten checken? We helpen u verder.

Mr. M. Rebel
Mr. C. Rooseboom

Van Braak Juristen

 


Terug naar overzicht