Banner

De nieuwe franchisewet in begrijpelijke taal

22 april, 2022 – Christiaan Rooseboom

Denkt u erover na om van uw succesvolle bedrijfsformule een franchise te maken? Of wilt u juist als (startende) ondernemer aanhaken bij een franchiseformule? Dan is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de nieuwe Franchise-wet. Daarin staat wat wel en niet is toegestaan bij het afsluiten van franchisecontracten. 

We kennen ze allemaal wel. Succesvolle formules met franchisemogelijkheden. Van Jumbo tot Regiobank en van Primera tot Domino’s Pizza. Als franchisenemer betaalt u deze formules om hun concept en naam te mogen gebruiken. Zo kunt u relatief makkelijk uw eigen bedrijf beginnen en profiteert u van de al aanwezige merkbekendheid. Omgekeerd kunnen de formules via de franchiseconstructie hard groeien. Nederland telt volgens de Nationale Franchise Gids een kleine 800 franchiseformules, met samen ruim 31.000 vestigen. 
 

Wat zegt de wet over franchises 

Wilt u franchisegever of franchisenemer worden? Dan krijgt u te maken met de nieuwe Wet franchise (art. 7:911 – 922 BW) die op 1 januari 2021 is ingegaan. De wet definieert franchise als: “de overeenkomst waarbij de franchisegever aan een franchisenemer tegen vergoeding het recht verleent en de verplichting oplegt om een franchiseformule op de door de franchisegever aangegeven wijze te exploiteren voor de productie of verkoop van goederen dan wel het verrichten van diensten”. De nieuwe wet vervangt de oude franchisecode en is bedoeld om de positie van franchisenemers te versterken. 
 

Nieuw: een precontractuele fase

Een belangrijke verandering is dat er voortaan regelingen gelden voor de precontractuele fase. In de precontractuele fase moeten de franchisenemer en de franchisegever elkaar verplicht de informatie verstrekken die genoemd staat in de Wet franchise. Het gaat bijvoorbeeld om het franchisecontract met bijlagen, informatie over franchisefee en investeringen die een franchisenemer moet doen. Maar ook om praktische informatie zoals hoe en hoe vaak de franchisenemer en franchisegever overleggen. Omgekeerd moet een franchisenemer de franchisegever inzicht geven in zijn of haar financiële positie.
 

Vier weken wettelijke bedenktijd

Ligt er een concept-franchiseovereenkomst op tafel? Dan gaat er een standstill van 4 weken in. Die kunt u zien als een periode van bedenktijd. In deze 4 weken mag de franchiseovereenkomst niet gewijzigd worden. Ook mag de franchiseformule de franchisenemer niet onder druk zetten om alvast investeringen te doen. De regeling beschermt zo de franchisenemer, die rustig de kansen en risico’s van de overeenkomst tegen elkaar kan afwegen. 
 

Bescherming als de deal rond is

De nieuwe Wet franchise versterkt ook na het sluiten van de deal de positie van de franchisenemer. In de wet is namelijk vastgelegd dat: 
  • de franchisegever een informatieplicht heeft. Is de franchisegever bijvoorbeeld van plan om de franchiseovereenkomst te wijzigen, investeringen van franchisenemers te vragen of de formule in gebruik te geven aan andere partijen? Dan moet de franchisenemer daarvan op de hoogte worden gebracht. 
  • de franchisegever een zorgplicht heeft. Dat houdt in dat de franchisenemer recht heeft op technische en commerciële ondersteuning die nodig is voor exploitatie van de formule.
 

Bescherming als de wegen weer scheiden

Niet elke franchiseovereenkomst leidt tot een gelukkig zakelijk huwelijk. In de Wet franchise zijn ook bepalingen opgenomen die de franchisenemer beschermen als beide partijen weer uit elkaar gaan. 
  • Als franchisenemer bouwt u goodwill op: de meerwaarde die u als ondernemer door de jaren heen toevoegt aan het filiaal dat u runt. In de franchiseovereenkomst moet een goodwillregeling staan. De goodwillregeling beschrijft hoe de goodwill wordt vastgesteld, welk deel daarvan aan de franchisenemer is toe te rekenen en in hoeverre die goodwill wordt vergoed bij het beëindigen van de overeenkomst. 
  • Grote kans dat u als vertrekkend franchisenemer in dezelfde branche actief wilt blijven, maar hoe zit het met een non-concurrentiebeding? Dat is voortaan alleen geldig als het schriftelijk is overeengekomen, niet langer dan één jaar duurt en alleen betrekking heeft op goederen of diensten die concurrerend zijn voor de franchisegever. Ook moet het beding onmisbaar zijn voor de franchisgever om zijn know-how te beschermen. 

Advies over of beoordeling van een franchisecontract

Heeft u juridische vragen over franchisen, de nieuwe wet of wilt u een franchiseovereenkomst laten opstellen of beoordelen? Onze ervaren bedrijfsjuristen zijn u graag van dienst. 
 

Terug naar overzicht