Wij zijn op de hoogte van ontwikkelingen
die voor u als ondernemer belangrijk zijn.

Presteer beter met een familiestatuut

09 november, 2018 – Marius Rebel

Familiestatuut

Inleiding familiestatuut

Een familiebedrijf ontstaat nooit zonder inspanningen. Het in stand houden ervan ook niet. Een familiestatuut kan hierbij helpen. In een familiestatuut legt de familie, in het bijzonder de aandeelhouder(s), vast hoe zij nu en in de toekomst omgaan met het familiebedrijf.
 

Familiebedrijven presteren beter

Familiebedrijven presteren gemiddeld beter dan niet-familiebedrijven. Uit onderzoek blijkt dat dit twee redenen heeft:
   1. Personeel identificeert zich sterker met het bedrijf, en
   2. Familiebedrijven hebben meer sociaal kapitaal: goede relaties met klanten, leveranciers en de gemeenschap.
Deze twee redenen komen voor een deel voort uit het feit dat een familiebedrijf vaak ook familiewaarden heeft en die uitdraagt. Familiewaarden gaan over zaken als:
  - Wie zijn wij?
  - Hoe werken we hier?
  - Waar staan we voor?

Het hebben van familiewaarden kan, zo blijkt uit onderzoek, een sterke positieve bijdrage leveren aan de prestaties van familiebedrijven. Een familiestatuut is het document om de familiewaarden vast te leggen. Maar niet alleen dat, er kunnen nog veel meer zaken in een familiestatuut worden vastgelegd. Hieronder staat meer informatie over de inhoud van een familiestatuut.
 

Posities in een familiebedrijf

In een familiebedrijf zijn er 7 verschillende posities. 

 1. Familie - geen aandeelhouder - niet werkzaam in onderneming
 2. Aandeelhouder - geen familie - niet werkzaam in onderneming
 3. Geen familie - geen aandeelhouder - welk werkzaam in de onderneming
 4. Familie - geen aandeelhouder - wel werkzaam in onderneming
 5. Familie - aandeelhouder - niet werkzaam in de onderneming
 6. Geen familie - aandeelhouder - wel werkzaam in onderneming
 7. Familie - aandeelhouder - wel werkzaam in onderneming

Ook is er onderscheid tussen het wel of niet zijn van bestuurder.  En als aandelen zijn gecertificeerd kunnen er nog meer posities zijn. In een familiestatuut wordt op ieder van deze posities ingegaan. Daarmee weet iedereen die betrokken is wat zijn rol is, wat zijn rechten en verplichtingen zijn, hoe hij kan meebouwen aan het familiebedrijf, enz. Doordat de rollen vastliggen en beschreven zijn, is het risico op conflicten in de familiesfeer beperkt(er) en kan iedereen die betrokken is meebouwen aan de gestelde doelen. Ook voor de ‘koude kant’ is het inzichtelijk maken en inkaderen van de posities nuttig. 
 

Inhoud familiestatuut

Een familiestatuut heeft vaak de volgende inhoud (of hoofdstukken):

 1. Doelstellingen van het familiestatuut. Hierin is het belang van de familie beschreven en het belang van de onderneming. Ook ieders betrokkenheid en de wijze waarop de continuïteit van de onderneming wordt vorm gegeven.
 2. Het verwoorden en vastleggen van de familiewaarden.
 3. Visie en missie. Hierin ligt ook het belang en de verantwoordelijkheid van de familie; wat willen we, wat is onze ambitie, wat kenmerkt ons bedrijf?
 4. Familieberaad. In de regel moet er een scheiding zijn tussen prive en zakelijk. Wie vertegenwoordigt de familie, hoe functioneren zij.
 5. Eigendom. Wie mag eigenaar zijn, hoe is de structuur, welke kwaliteitseisen worden gesteld aan aandeelhouders en/of bestuurders. Is sprake van certificering van aandelen, zo ja hoe is dat geregeld?
 6. Zeggenschap en bestuur. Welke rol krijgt de familie, krijgen externen, een Raad van Commissaris, wie heeft welke stemrechten?
 7. Toetreding, functionering, loopbaan, bezoldiging, uittreding. Wie kan toetreden, hoe regelen we uittreding, enz.
 8. Informatie, overleg, conflicthantering.
 9. Volgende generatie. Hoe wordt het bedrijf in de toekomst overgedragen aan de volgende generatie?

Het vastleggen van deze zaken draagt sterk bij aan een goede overdracht van het familiebedrijf aan de volgende generatie.
 

Opstellen van een familiestatuut

Van Braak Bedrijfsjuristen kan u helpen bij het opstellen van een familiestatuut. Het  familiestatuut heeft zijn waarde bewezen. Maak er gebruik van.

 


Terug naar overzicht