Huurverlaging voor Horecaondernemers

10 juni, 2020 – Christiaan Rooseboom

In verband met de coronacrisis heeft de regering de horeca gesloten tot 1 juni 2020. De regering heeft met verschillende steunmaatregelen de lasten van bijvoorbeeld de loonkosten enigszins willen verlichten. De huur blijft in de meeste gevallen echter gewoon doorlopen, of toch niet?

Op 27 mei 2020 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland een uitspraak in kort geding gedaan die gevolgen kan hebben voor veel huurders en verhuurders van horecapanden: 

De casus

De huurder (Inbev) van een horecapand heeft een korting op de huurprijs op de huurprijs geëist over de maanden april en mei 2020 in verband met de Coronacrisis. De verhuurder (Sigismund) heeft niet ingestemd met deze korting. Inbev heeft vervolgens 66% van de huur over de maanden april en mei 2020 betaald.

Sigismund start een kort geding en vordert betaling van de volledige huurprijs. Inbev stelt dat het gehuurde pand gebrekkig is als gevolg van de opgelegde sluiting en dat zij om die reden recht heeft op vermindering van de huurprijs.

De rechter stelt Inbev in het gelijk om de volgende redenen:

  • In de huurovereenkomst tussen Sigismund en Inbev is expliciet bepaald dat het gehuurde uitsluitend bestemd is om te worden gebruikt als cafébedrijf.
  • Door een overheidsbesluit wordt de huurder verhinderd om zijn horecabedrijf in het pand uit te oefenen.
  • Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat ‘overheidsmaatregelen die het gebruik van de zaak verhinderen’ een gebrek in de zin van artikel 7:204 kunnen opleveren.
  • De huurder huurvermindering kan vorderen wanneer er sprake is van een gebrek.

Gevolgen van deze uitspraak

Uit de uitspraak van deze rechtbank blijkt dat een overheidsmaatregel waardoor de horeca gesloten wordt, recht kan geven op een huurvermindering. Deze uitspraak kan dus ook gevolgen hebben voor andere (ver)huurders van horecapanden. Belangrijke kanttekening: het gaat om een voorlopig oordeel in kort geding, een bodemprocedure kan anders uitwijzen.

Bent u huurder of verhuurder van een horecapand? Laat uw huurovereenkomst controleren door Van Braak Bedrijfsjuristen om te beoordelen welke mogelijkheden of risico`s er voor u zijn. 

Volledige uitspraak hier.


Terug naar overzicht