6x wat ondernemers moeten weten over de VAR wijzigingen

12 mei, 2016 – Marius Rebel

Met een VAR (verklaring arbeidsrelatie) weet u als opdrachtgever of u een opdrachtnemer als een zelfstandig ondernemer moet beschouwen. En dat geeft u weer duidelijkheid over het al dan niet inhouden van loonheffingen.  Maar de wetgeving rondom de VAR verandert per 1 mei 2016. Wat de VAR wijzigingen voor u als ondernemer betekenen? Fiscalist Gerja Bas legt het u graag uit.

1. Vanaf mei 2016 kunt u modelovereenkomsten van de Belastingdienst gebruiken

De VAR wijzigingen houden in dat opdrachtgevers vanaf mei 2016 in plaats van een VAR overeenkomsten kunnen gebruiken die door de Belastingdienst zijn opgesteld of beoordeeld. Met zo’n overeenkomst hebben beide partijen zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie en weet u als opdrachtgever dus of u loonheffingen moet inhouden of niet. Deze overeenkomsten richten zich specifiek op een bepaalde beroepsgroep, of zijn juist heel algemeen toepasbaar. De modelovereenkomsten vindt u op de website van de Belastingdienst.

2. Deze overeenkomsten kunt u zelf aanpassen

Zo’n modelovereenkomst kunt u tot op zekere hoogte aanpassen aan uw specifieke situatie. Maar er zijn een aantal bepalingen waar u niet van mag afwijken. Doet u dit wel, dan kunt u er als opdrachtgever niet van uitgaan dat u geen loonheffing hoeft in te houden. Wil u echt zekerheid, leg dan de aangepaste overeenkomst voor aan de Belastingdienst.

3. Maar u kunt ook een eigen overeenkomst opstellen

Een eigen overeenkomst opstellen is ook mogelijk. Deze overeenkomst kunt u vervolgens voorleggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst zal de overeenkomst beoordelen en duidelijk maken of u loonheffingen moet inhouden of betalen.   

4. Een goedgekeurde overeenkomst is niet verplicht (maar wel handig!)

Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overigens niet verplicht om een goedgekeurde overeenkomst te gebruiken. Wanneer u ervoor kiest een overeenkomst te gebruiken die niet goedgekeurd is, moet u als opdrachtgever zelf beoordelen of er in uw specifieke situatie sprake is van een dienstverband. Het voordeel van een door de Belastingdienst opgestelde of goedgekeurde overeenkomst is dat u met zo’n overeenkomst vooraf zekerheid heeft over de inhouding van loonheffingen.

5. Van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 is er een implementatietermijn.

In deze periode kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers hun werkwijze aanpassen om met de nieuwe overeenkomsten te kunnen werken. De Belastingdienst zal in deze periode terughoudend zijn bij de handhaving van de nieuwe regels.

6.  De VAR voor 2014 en 2015 is langer geldig

De VAR verdwijnt per 1 mei 2016. Tot die tijd kan de VAR voor 2014 of 2015 worden gebruikt. Het is hierbij uiteraard wel van belang dat de huidige werkzaamheden overeenkomen met de werkzaamheden waarvoor de VAR destijds aangevraagd is.
 

Heeft u nog vragen over de VAR wijzigingen? Neem gerust contact met ons op! Onze fiscale specialisten helpen u graag.


Terug naar overzicht