Banner Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet zegt u de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op. U hoeft geen toestemming te vragen aan de rechter of het UWV. U kunt alleen een werknemer ontslaan wegens een dringende reden.

Ontslag op staande voet

Hulp bij ontslag op staande voet

Denkt u eraan een werknemer ontslag op staande voet te geven? Of heeft u de werknemer al ontslagen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op voor advies en tips.

Ontslag op staande voet is aan strenge regels gebonden. Heeft u een foutje gemaakt? Dan kan de werknemer hoge ontslagvergoedingen eisen bij de rechter. 

Bij ontslag op staande voet moet snel en zorgvuldig worden gehandeld. Voor onze ontslagspecialisten is dit dagelijkse kost. Neem direct contact met ons op en wij helpen u vandaag nog.

Wat is ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet is een opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden. De arbeidsovereenkomst eindigt altijd direct. Dat betekent dus dat u de werknemer per direct ontslaat.

De gevolgen voor de werknemer zijn groot: hij zit direct zonder inkomen en krijgt geen uitkering. Om deze reden is het ontslag op staande voet aan strenge regels gebonden.

Maak geen fouten en voorkom dat u hoge ontslagvergoeding moet betalen. Bel onze ontslagspecialisten voor advies.

Een werknemer op staande voet ontslaan?

Werkgever vragen ons vaak wanneer ze een werknemer op staande voet kunnen ontslaan? Ontslag op staande voet mag alleen gegeven worden wegens een dringende reden. Dat betekent dat het gedrag van de werknemer heel ernstig moet zijn. Zodanig ernstig dat van u niet gevraagd kan worden het dienstverband in stand te laten. De wet geeft zelf al een aantal voorbeelden van redenen voor ontslag op staande voet:

 • Valsheid in geschrifte
 • Als de werknemer totaal ongeschikt blijkt te zijn voor zijn functie
 • Dronkenschap of ander liederlijk gedrag
 • Diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven;
 • Bedreiging van de werkgever
 • Het aanzetten van werkgever of collega`s tot strafbare handelingen
 • Het opzettelijk vernielen van eigendommen van werkgever
 • Roekeloosheid (of opzet) waardoor anderen in gevaar komen
 • Openbaarmaking van geheime informatie
 • Werkweigering
 • Door opzet of roekeloosheid buiten staat raakt de bedongen arbeid te verrichten.

Dit zijn slechts voorbeelden. Ook andere gedragingen die ernstig verwijtbaar zijn kunnen leiden tot ontslag op staande voet.

U hoeft bij ontslag op staande voet geen rekening te houden met een eventueel opzegverbod. Ontslag op staande voet kan dus ook tijdens ziekte. U hoeft ook geen toestemming te vragen aan het UWV of de kantonrechter.

Dringende reden

Wij krijgen vaak de vraag: wanneer is er voldoende reden voor ontslag op staande voet?  Dat is altijd afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding en de omstandigheden.  

De aard van de overtreding is overigens niet altijd doorslaggevend. Diefstal leidt bijvoorbeeld niet altijd tot ontslag op staande voet. Uit de rechtspraak blijkt bijvoorbeeld dat diefstal van goedkope goederen (flesje water, plastic tasje) de ene keer wel en de andere keer niet voldoende reden is voor ontslag op staande voet. Doorslaggevend zijn steeds de overige omstandigheden.

Omdat de gevolgen van ontslag op staande voet zo groot zijn voor de werknemer zijn rechters streng. Er moet rekening gehouden worden met alle omstandigheden, zoals:

 • Aard en ernst van de overtreding
 • Hoe lang de werknemer in dienst is
 • Of de werknemer al eerder waarschuwingen heeft gehad
 • Of het beleid van de werkgever duidelijk is
 • Of de werknemer op de hoogte is van het beleid
 • De ernst van de gevolgen van het ontslag (is de werknemer kostwinner?)

Voordat u tot ontslag op staande voet overgaat is het van belang dat u alle feiten op een rijtje heeft. Daarnaast moet u alle belangen afwegen voor u een beslissing neemt. Als er onvoldoende reden is voor ontslag op staande voet zijn er ook andere manieren om uw werknemer te ontslaan.

Twijfelt u? Aarzel niet en bel ons op 0318 24 83 06. Wij geven advies en tips!

Hoe geef je ontslag op staande voet? (Stappenplan)

Ontslag op staande voet is aan strikte procedurele regels gebonden. Zo moet bijvoorbeeld het ontslag onverwijld (zo snel mogelijk) gegeven worden. Daarnaast moet u direct de reden voor het ontslag meedelen.

Wij leggen u uit hoe te handelen bij ontslag op staande voet:

 1. Doe onderzoek en verzamel bewijs

U heeft kennis genomen van mogelijke misdragingen door uw werknemer. Het is van belang dat u dit direct en voortvarend op oppakt door onderzoek te doen.

Verzamel bewijsmateriaal. Bekijk camerabeelden, praat met collega`s en andere getuigen om een goed beeld te krijgen van de situatie. Maak hier ook verslag van. Zorg dat u juridisch advies inwint om u te laten begeleiden.

 1. Hoor de werknemer

Nodig de werknemer uit voor een gesprek en confronteer hem met uw bevindingen en het bewijs. Stel de werknemer in de gelegenheid om hierop te reageren en laat hem zijn verhaal doen. U maakt ook verslag van dit gesprek. Leg ook de reactie van de werknemer duidelijk vast.  

Aan het einde van het gesprek bepaalt u wat de vervolgstap wordt.

 1. Beoordeling

De verklaring van de werknemer kan de zaak soms ingewikkeld maken. In dat geval kunt u de werknemer schorsen om u extra tijd te geven voor onderzoek. De werknemer zit in dat geval thuis en u doet nader onderzoek. Neem hiervoor niet meer tijd dan nodig. Zodra u het onderzoek heeft afgerond hoort u de werknemer opnieuw,

Aan het einde van het gesprek met de werknemer neemt u een beslissing. U houdt daarbij rekening met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Is er voldoende reden voor ontslag op staande voet?

 1. Ontslag op staande voet

U deelt de werknemer na afloop van het gesprek mee dat hij op staande voet is ontslagen. U vertelt daarbij ook de redenen voor het ontslag. U vraagt de werknemer direct zijn spullen in te leveren en zijn persoonlijke eigendommen mee naar huis te nemen. U stuurt de werknemer naar huis.

 1. Ontslagbrief     

Na afloop van het gesprek stuurt u een brief naar de werknemer waarin u nogmaals het ontslag op staande voet bevestigt. In deze brief worden de redenen voor ontslag nogmaals opgesomd.

De ontslagbrief is belangrijk! Als de werknemer zijn ontslag aanvecht zal de rechter het ontslag beoordelen aan de hand van de ontslagbrief. Het is dus belangrijk dat u geen fouten maakt. Laat u dus altijd juridisch bijstaan.

 1. Afronden dienstverband

U kunt nu het dienstverband afronden:

 • Maak een eindafrekening op 
 • Verreken de gefixeerde schadevergoeding (zie hieronder) met de eindafrekening

Aanvechten ontslag 

De gevolgen van ontslag op staande voet zijn groot. Daarom is het zeer waarschijnlijk dat de werknemer het ontslag op staande voet aan zal vechten bij de kantonrechter. De werknemer heeft bij de kantonrechter de keuze uit twee opties:

 1. Terug in dienst

Als de werknemer terug in dienst wil kan hij de kantonrechter vragen het ontslag op staande voet te vernietigen. De kantonrechter zal dit toewijzen als hij vindt dat het ontslag onterecht is gegeven. De consequentie is dat de werknemer weer terug in dienst komt. U moet de werknemer ook weer loon betalen.

 1. Hoge ontslagvergoedingen

De werknemer kan er ook voor kiezen om te berusten in het ontslag. Hij kan dan hoge ontslagvergoedingen eisen bij de kantonrechter. Als de werknemer wint moet u die betalen. Hieronder leest u meer over de ontslagvergoedingen.

Vecht uw werknemer zijn ontslag op staande voet aan?  U heeft geen dure advocaat arbeidsrecht nodig. Bel ons! Onze deskundige juristen arbeidsrecht staan u graag bij.

Ontslagvergoedingen

Als u uw werknemer op staande voet ontslaat hoeft u de werknemer geen ontslagvergoeding te betalen. Ook niet tijdens ziekte. De werknemer heeft dus ook geen recht op een transitievergoeding.

U heeft zelfs recht op een gefixeerde schadevergoeding. De gefixeerde schadevergoeding is gelijk aan het loon dat de werknemer zou hebben ontvangen over de opzegtermijn bij een ‘normale’ opzegging.

De werknemer kan de volgende ontslagvergoedingen eisen bij de rechtbank:

 1. Transitievergoeding (1/3e maandsalaris per gewerkt dienstjaar)
 2. Gefixeerde schadevergoeding (loon over de opzegtermijn)
 3. Billijke vergoeding (afhankelijk van omstandigheden, varieert van enkele duizenden tot enkele tonnen).

Meer informatie en tools om deze vergoedingen te berekenen vindt u op onze pagina over ontslagvergoedingen.

Een onterecht gegeven ontslag kan u dus veel geld kosten. Voorkomen hoge kosten en laat u goed adviseren door onze arbeidsrechtspecialisten.


Wilt u tips en advies over ontslag op staande voet?

Neemt contact opmet onze arbeidsrechtspecialisten. Bel Christiaan

Stel een vraag of bel 0318-248306