Banner Werknemer ontslaan

Werknemer ontslaan

Een werknemer kunt u alleen eenzijdig ontslaan met een goede reden. Wij leggen u uit wat u moet doen.

Hulp bij ontslag werknemer

Een werknemer die niet goed functioneert kan u veel geld kosten, zeker als u te lang wacht met actie ondernemen. Wij helpen ondernemers bij een ontslagtraject.

Wilt u een werknemer ontslaan? Maak geen fouten en voorkom dat u hoge ontslagvergoedingen moet betalen. bel ons voor juridisch advies.

Hoe kan ik een werknemer ontslaan? 

Wij krijgen vaak de vraag: "hoe kan ik een werknemer ontslaan"? Als u een werknemer wilt ontslaan gelden er regels. De regels zijn mede afhankelijk van het contract van de werknemer en de reden voor het ontslag.

Wilt u een werknemer met een vast contract ontslaan? U heeft verschillende mogelijkheden:

 • Ontslag met wederzijds goedvinden;
 • Ontslag op staande voet;
 • Opzegging met toestemming van het UWV;
 • Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter;
 • Ontslag in proeftijd;


Ontslag met wederzijds goedvinden

De beste oplossing om uw werknemer met een vast contract te ontslaan is bijna altijd ontslag met wederzijds goedvinden. Daarmee voorkomt u dure procedures en onzekerheid. Ontslag met wederzijds goedvinden houdt in dat u met uw werknemer overeenstemming bereikt over zijn ontslag.

U kunt hier bijvoorbeeld voor kiezen als uw werknemer niet goed functioneert of als u uw werknemer wilt ontslaan na twee jaar ziekte. Ontslag met wederzijds goedvinden tijdens ziekte is ook mogelijk. Daar zitten wel meer risico`s aan. Daarover hieronder meer. Ontslag met wederzijds goedvinden moet u vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. In deze vaststellingsovereenkomst regelt u de voorwaarden waaronder de werknemer wordt ontslagen. In de vaststellingsovereenkomst regelt u bijvoorbeeld zaken als:

 • Opzegtermijn;
 • Eventuele transitievergoeding;
 • Opnemen van vakantiedagen;
 • Eindafrekening;
 • Inleveren eigendommen;
 • Finale kwijting.

In de vaststellingsovereenkomst wordt daarnaast vaak bepaald dat het ontslag plaatsvindt op initiatief van de werkgever. Zodat de werknemer recht heeft op een WW-uitkering.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen of beoordelen van een vaststellingsovereenkomst? Of wilt u dat wij de onderhandelingen voor u doen? Bel ons nu, wij geven advies.

Ontslag op staande voet

U kunt uw werknemer ontslag op staande voet geven wanneer hij zich zodanig misdraagt dat van u niet verlangd kan worden het dienstverband in stand te houden. U kunt bijvoorbeeld denken aan de volgende voorbeelden van ontslag op staande voet:

 • Diefstal of verduistering;
 • Grensoverschrijdend gedrag;
 • Regelmatig te laat komen;
 • Werkweigering;
 • Bedreigingen en intimidatie;
 • Alcohol- of drugsgebruik.

Ook andere vormen van wangedrag of ernstige fouten kunnen een reden zijn voor ontslag op staande voet. Wij kunnen u hierbij helpen.

Het ontslag op staande voet gaat direct en zonder opzegtermijn in. U kunt de werknemer op staande voet ontslaan zonder vergoeding, ook tijdens ziekte. Bij ontslag op staande voet kunt u uw werknemer ontslaan zonder vergoeding en zonder opzegtermijn.

Ontslag op staande voet heeft vergaande consequenties voor een werknemer, daarom gelden er strenge voorwaarden. U mag bijvoorbeeld niet treuzelen met het geven van ontslag en u moet de redenen van het ontslag direct mededelen aan de werknemer. Maakt u een foutje? Dan kan de rechter hoge ontslagvergoedingen toewijzen aan de werknemer of het ontslag weer ongedaan maken.

Twijfelt u of u uw werknemer op staande voet kunt ontslaan? Maak geen fouten, bel met onze arbeidsrechtspecialist Christiaan voor tips en advies.

Wilt nog meer weten over ontslag of staande voet en de stappen die u moet ondernemen? Onze arbeidsrechtspecialisten geven u op deze pagina een handig stappenplan voor ontslag op staande voet. 

Opzegging met toestemming van het UWV

Wilt u uw werknemer met een vast contract ontslaan? Dan mag u niet zomaar opzeggen. In twee gevallen heeft u toestemming van het UWV nodig. Het gaat dan om:

 • ontslag wegens bedrijfseconomische redenen; of
 • ontslag na twee jaar ziekte.

Om toestemming te krijgen van het UWV moet u een zogenoemde ontslagvergunning aanvragen bij het UWV.Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen zal het UWV toetsen of er daadwerkelijk sprake is van een bedrijfseconomische reden en of u het afspiegelingsbeginsel goed toepast.

Bij ontslag na twee jaar ziekte zal het UWV eerst controleren of u aan alle verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter heeft voldaan en of de werknemer nog kan terugkeren in zijn/haar eigen functie. Als het UWV vervolgens de ontslagvergunning verleent kunt het dienstverband van de werknemer opzeggen. U moet daarbij de opzegtermijn in acht nemen en de werknemer heeft recht op een transitievergoeding.  Wij leggen u hier uit hoe u de transitievergoeding berekent.

Wanneer de ontslagvergunning wordt geweigerd kunt u de werknemer alsnog ontslaan via de kantonrechter. U kunt ook proberen om alsnog overeenstemming te bereiken over een vaststellingsovereenkomst.

Heeft u hulp nodig bij het indienen van een ontslagaanvraag? Neem contact met ons op.

Ontbinding door de kantonrechter

De laatste mogelijkheid om uw werknemer te ontslaan is ontbinding door de kantonrechter. U gaat bijvoorbeeld naar kantonrechter om uw werknemer te ontslaan wegens slecht functioneren.

U kunt de kantonrechter slechts vragen de werknemer te ontslaan voor een aantal specifiek in de wet opgenomen redenen:

 • Regelmatige arbeidsongeschiktheid;
 • Disfunctioneren;
 • Verwijtbaar handelen;
 • Werkweigering in verband met een gewetensbezwaar;
 • Verstoorde arbeidsverhouding;
 • Andere redenen (bijvoorbeeld detentie of ontbreken van verblijfsvergunning)
 • Een optelsom van de voorgaande redenen.

U gaat natuurlijk het liefst niet naar de rechter, procederen is duur en risicovol. Daarom adviseren wij altijd om eerst met de werknemer in gesprek te gaan om een vaststellingsovereenkomst te sluiten.

Lukt dat niet en wilt u uw werknemer toch ontslaan? Dan is het van belang dat u een goed dossier heeft opgebouwd voordat u uw werknemer kunt ontslaan. Als u uw werknemer die niet goed functioneert wilt ontslaan zonder dossier zal de kantonrechter uw ontbindingsverzoek afwijzen.

Maak geen fouten en laat u goed adviseren. Een werknemer die niet goed functioneert moet u bijvoorbeeld eerst een verbetertraject aanbieden. Wij hebben voor u alvast een handige checklist verbetertraject gemaakt.

Ontslag in proeftijd

Als u met een nieuwe werknemer een proeftijd heeft afgesproken dan kunt u uw werknemer tijdens de proeftijd op ieder moment ontslaan. U kunt de werknemer ontslaan zonder opzegtermijn. Tijdens de proeftijd kunt u ook een zieke werknemer ontslaan.

De reden voor ontslag tijdens de proeftijd is aan weinig regels gebonden. Wilt u een werknemer ontslaan zonder reden? Dat kan alléén in de proeftijd. Het belangrijkste is dat u niet mag discrimineren.

Let op. Het overeenkomen van een proeftijd is wel aan regels gebonden:

 • Mag alleen bij nieuwe werknemers;
 • Moet schriftelijk overeengekomen zijn;
 • Bij contracten van 6 maanden of korter is een proeftijd niet toegestaan;
 • Bij contracten van langer dan 6 maanden mag de proeftijd maximaal één maand zijn;
 • Bij contracten langer dan twee jaar of voor onbepaalde tijd mag de proeftijd maximaal twee maanden zijn.

Heeft u een proeftijd afgesproken met uw werknemer die niet voldoet aan deze voorwaarden? Dan is de proeftijd nietig. U kunt uw werknemer dan niet ontslaan.

Ontslag zieke werknemer

Wilt u een zieke werknemer ontslaan? Wees dan voorzichtig. Zieke werknemers worden beschermd door de wet. Zo geldt er in principe een opzegverbod tijdens de eerste twee jaar dat de werknemer ziek is.

In principe moet u dus uw werknemer twee jaar lang doorbetalen voordat u hem kunt ontslaan. Wilt u uw zieke werknemer toch eerder ontslaan? Dat kan in een aantal gevallen:

 • Bij een tijdelijk contract;
 • Ontslag met wederzijds goedvinden is altijd mogelijk, ook tijdens ziekte;
 • Ontslag op staande voet;
 • Ontbindingen bij de kantonrechter;
 • Bedrijfsbeëindiging.

Als de werknemer tijdens ziekte instemt met een vaststellingsovereenkomst kan het UWV hem als verwijtbaar werkloos zien. De werknemer krijgt dan misschien geen uitkering. De werknemer zal daardoor proberen onder de vaststellingsovereenkomst uit te komen. Dat wilt u natuurlijk voorkomen. Bel ons, wij helpen bij ontslag.

Wilt u uw werknemer tijdens ziekte ontslaan wegens niet goed functioneren? Of wegens een verstoorde arbeidsverhouding? Dat kan. De kantonrechter zal de werknemer ontslaan zolang het dossier op orde is en het ontbindingsverzoek geen verband houdt met ziekte.

Een werknemer ontslaan? Bel ons voor advies

Wilt u een werknemer ontslaan of wilt u advies over bijvoorbeeld het opbouwen van een dossier? Bel ons voor advies, wij staan u graag bij.

Bel ons op 0318 248 306

 


Wilt u meer weten?

Neem contact op met onze arbeidsrechtspecialist. Bel Christiaan

Stel een vraag of bel 0318-248306