Specialisten in Arbeidsrecht 

Onze juristen zijn gespecialiseerd op het gebied van arbeidsrecht en helpen u met al uw vragen en geschillen op het gebied van:

Ontslag

Overweegt u ontslag van een van uw werknemers, bijvoorbeeld wegens disfunctioneren?  Wij helpen u bij:

 • Ontslag via een vaststellingsovereenkomst
 • Ontbindingsprocedure bij de kantonrechter
 • Dossieropbouw bij disfunctioneren
 • Ontslagprocedure bij het UWV
 • Ontslag op staande voet
 • De berekening van een eventuele transitievergoeding

Reorganisatie

Gaat u reorganiseren? Wij adviseren over:

 • Overleg over sociaal plan
 • Afspiegelen
 • Behouden van bepaalde werknemers
 • Opstellen van vaststellingsovereenkomsten
 • Ontslagaanvragen en ontslagprocedures

Arbeidsovereenkomsten

Heeft u arbeidsovereenkomsten nodig? Wij stellen deze snel en voordelig voor u op. Wij stemmen deze af op uw onderneming en adviseren u over:

 • Proeftijd
 • Relatie-, en concurrentiebeding
 • Ketenregeling
 • Verzuimregeling
 • Loondoorbetaling bij ziekte

Wij kunnen ook een bedrijfs- of een arbeidsvoorwaardenreglement voor uw bedrijf opstellen.  

Overig

Heeft u een andere vraag, of een geschil met een van uw werknemers? Wij geven advies, bijvoorbeeld bij:

 • Ziekte en re-integratie
 • Loonvordering
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Slapend dienstverband
 • Verstoorde arbeidsverhouding
 • Concurrentie- en relatiebeding
 • Pensioen
 • Verbetertrajecten

Wij spreken de taal van ondernemers en helpen u goed, snel en voordelig. Wij nemen u al het werk uit handen en als het nodig is gaan we ook voor u naar de rechtbank. U hoeft dus geen dure arbeidsrecht advocaat in de arm te nemen.